Werkwijze

Onze werkwijze is overzichtelijk en effectief. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek zal één van onze adviseurs de mogelijkheden met u doornemen en onze werkwijze aan u toelichten. Dit ziet er in het kort als volgt uit:

Stap 1.
Afspraken en machtiging tot het opvragen van benodigde gegevens worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Stap 2.
Start van het onderzoek: u levert de benodigde gegevens uit uw loonadministratie aan. Dit kan zowel digitaal als in hard-copy. Uw adviseur zal u hierin bijstaan. Een deel van de benodigde gegevens zullen wij middels de machtiging zelf kunnen opvragen bij de Belastingdienst en het UWV. Dit zorgt er dus voor dat u zo min mogelijk belast wordt.

Stap 3.
Indienen van de claims: Wij verzorgen het gehele traject voor u; vanaf het onderzoek zelf tot en met het terugvorderen en/of de subsidieaanvraag.

Kortom: wij bieden u een manier waarop u, samen met ons, maximaal profijt uit een onderzoek als deze kunt behalen, zonder zelf onnodige inspanning te hoeven verrichten.

Werkwijze